Nadácia SPP podporila X10 Academy
Nadácia SPP podporila X10 Academy

Nadácia SPP podporila X10 Academy

Vďaka Nadácii SPP a nadačnému programu Športuj aj Ty! sa X10 Academy – 1.Lukostrelecká akadémia uchádzala o podporu na realizáciu svojho projektu „Rozvoj činnosti mládežníckej lukostreleckej akadémie“, v rámci ktorého sa plánoval nákup terčovníc slúžiacich na zabezpečenie každodennej tréningovej činnosti, organizáciu súťaží a sústredení. X10 Academy vo svojom projekte uspela a tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v sume 1800 eur. Z tejto sumy sa realizoval nákup 10 ks súťažných terčovníc a 5 ks tréningových terčovníc.

Ďakujeme Nadácii SPP, že sa takýmto spôsobom stala našim partnerom!

https://www.nadaciaspp.sk/