X10 Academy Košice
Kontakt

Kontakt

Strelnica

Pri hati 3584, 040 01 Košice

Ihrisko v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (pri Slovenskej akadémii vied)

GPS 48.748561034747134, 21.258603399643842

GPS 48.748561034747134, 21.258603399643842

Manažér akadémie a tréner

Miroslav Duchoň

0915 633 116

m.duchon720@gmail.com

Tréner

Juraj Duchoň

0915 944 442

duri.duchon@gmail.com

Fakturačné údaje

X10 Academy – 1. Lukostrelecká akadémia

Adresa: Považská 464/30, 040 11 Košice – Západ

IČO: 423 204 37

IBAN: SK4883300000002400892983

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bližšie informácie a popis k príjazdovej ceste

Cesta zo smeru TESCO Džungľa – z Hlinkovej ulice odbočíte na poslednej odbočke pred Hornádom doprava na ulicu Pri Hati, prejdete popri Hornáde. Za vodopádom, na konci betónovej cesty odbočíte doprava do dvora (Areál UVLF Košice) a pokračujete na koniec betónovej cesty. Na jej konci, popri psíkoch odbočíte vľavo a pôjdete rovno smerom k ihrisku, kde nás nájdete.

Cesta zo smeru Mier – z Hlinkovej ulice odbočíte hneď za zastávkou Pri Hati (za Hornádom) vpravo smerom k pumpe Slovnaft. Pred pumpou však hneď odbočíte vľavo, prejdete popod most (ulica Hlinková) a cesta Vás otočí smerom k Hornádu. Pri Hornáde zatočíte vpravo, prejdete vedľa vodopádu a za ním, na konci betónovej cesty odbočíte doprava do dvora (Areál UVLF Košice) a pokračujete na koniec betónovej cesty. Na jej konci, popri psíkoch odbočíte vľavo a pôjdete rovno smerom k ihrisku, kde nás nájdete.