X10 Academy Košice
Systém tréningu

Systém tréningu

Pri výučbe využívame kórejský systém pre nácvik jednotlivých prvkov techniky streľby. Vo všeobecnosti u strelcov uplatňujeme individuálny prístup a cieľavedomým tréningom pracujeme na zlepšovaní nedostatkov a výkonnostnom raste s cieľom dosiahnuť úroveň svetovej špičky v tomto športe. Súčasťou tréningu je aj fyzická a hlavne mentálna príprava s dôrazom na získavanie schopnosti koncentrácie a sebaovládania, ktoré sú vo vrcholovej lukostreľbe, ale aj bežnom živote nesmierne dôležité. V neposlednom rade sa snažíme, aby si lukostrelci tento šport užívali, bol pre nich zábavou a aby sa strelci vzájomne motivovali a pomáhali si posúvať sa za svojimi cieľmi ako jeden tím.