X10 Academy Košice
2% z dane

2% z dane

Aj v tomto roku Vás chceme požiadať o podporu našej lukostreleckej akadémie formou 2% z daní. Vďaka Vašej podpore dokážeme zabezpečiť chod akadémie a neustále zlepšovať tréningové podmienky pre našich strelcov. 2% z daní tvoria významnú časť prostriedkov potrebných pre dobudovanie našej celoročne prevádzkovateľnej strelnice, nákup terčov, tréningových pomôcok, lukostreleckého materiálu a zabezpečenie nákupu materiálu pre organizovanie súťaží. Aj vďaka Vašej pomoci sa z našich strelcov stávajú špičkový športovci, ktorí nás hrdo reprezentujú na Slovenských aj medzinárodných podujatiach.

NAŠE ÚDAJE PRE POTREBY PODANIA 2% Z DANE

Obchodné meno/názov: X10 ACADEMY – 1.LUKOSTRELECKÁ AKADÉMIA

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO: 42320437

Sídlo/adresa: POVAŽSKÁ 30, 04011 KOŠICE-ZÁPAD

Postup krokov pre zamestnancov:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje napíšte do predvyplneného Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Do 30.04.2024 obe tieto tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % v náš prospech.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 42320437 (vypisuje sa sprava)
  – Právna forma: občianske združenie
  – Obchodné meno/názov: X10 Academy – 1.Lukostrelecká akadémia
  – Ulica: Považská
  – Číslo: 30
  – PSČ: 04011
  – Obec: Košice
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup krokov pre právnické osoby:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. P O Z O R:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane .
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 42320437 (vypisuje sa sprava)
  – Právna forma: občianske združenie
  – Obchodné meno/názov: X10 Academy – 1.Lukostrelecká akadémia
  – Ulica: Považská
  – Číslo: 30
  – PSČ: 04011
  – Obec: Košice
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.