X10 Academy Košice
Tréningy začiatočníkov

Tréningy začiatočníkov

Tréningy začiatočníkov sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť streľbu z luku či už pre zábavu alebo s cieľom zúčastniť sa na súťažiach. Začiatočníci sa naučia základy techniky streľby, pravidlá a princípy lukostreľby, získajú tréningové návyky a absolvujú jednoduchý fyzický tréning. Pri výučbe techniky streľby využívame systém cvičení, vďaka ktorým strelca naučíme špecifickým pohybom a postupne tak prejde k streľbe z luku so správnymi návykmi. Strelci absolvujú tréningy 2x týždenne a počas tohto obdobia, záujemcom zabezpečíme tréningový luk a ostatné potrebné pomôcky.